ESP8266 DHT-22 Server 1

(senzor je umietnený vonku)

Teplota %TEMPERATURE% °C

Vlhkosť %HUMIDITY% %

Dátum/čas merania:

(Pokiaľ sú zobrazené hodnoty "0" tak čidlo neposkytlo údaje!)


ESPDHT22